121 година, све су наше

На позив уредништва телевизије ТВ7, професорица Љиљана Бајчетић дала је интервју за емисију „Књижевност, историја, мит“. Разговор је био посвећен Пљеваљској гимназији, у контексту обиљежавања 121 годишњице њеног рада. Професорица је представила образовно-васпитну и културолошку димензију Гимназије без које није могуће „прочитати“ друштвено биће нашег града, Црне Горе и ширег простора. Истакла је њену улогу у процесима еманципације и модернизације, због чега је постала културни и урбани симбол Пљеваља.

Кроз причу о Гимназији, професорица се осврнула и на значај општег образовања и његовог друштвено-хуманистичког аспекта у савременим друштвеним кретањима.