Сједница Наставничког вијећа – верификација успјеха на матурском испиту

У понедјељак, 20. јуна, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је верификован појединачни успјех ученика на матурском испиту. Сви

Read more

Сједнице одјељењских вијећа првог, другог и трећег разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода, за одјељења првог, другог и трећег разреда одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница

Read more

Сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода одржане су сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа. На сједницама одјељењских вијећа

Read more