ЦРНОГОРСКИ-СРПСКИ, БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:РУСКИ ЈЕЗИК:

      ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:


Нена Томић

Сања Голубовић

Јелена Вуковић

Драгана Бабић


      ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК:

     ИСТОРИЈА:

     
ЛИКОВНА, МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ, УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ :

    
СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ, ФИЛОЗОФИЈА, ЛОГИКА, ГРАЂАНСКО:
 ПСИХОЛОГИЈА:

  
    ГЕОГРАФИЈА, ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА :

   
  МАТЕМАТИКА:

    
ФИЗИКА, МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ:

   
  ХЕМИЈА, БИОХЕМИЈА, ХЕМИЈА И ЖИВОТ:

   
  БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА, БИОДИВЕРЗИТЕТ:

    
ИНФОРМАТИКА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ:

   
  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2011