адреса: Гимназија "Танасије Пејатовић" Пљевља
                       ул. Тршова 27, 84210 Пљевља
                       E - mail:  skola@gim-pv.edu-me

       директор: Љиљана Бајчетић
                                   

       секретаријат и рачуноводство: Малина Марјановић     
                                                                         Јелица Марковић          
                                                                         тел: 052 / 356 - 028

      педагог: Милојка Црногорац Ненадић       

       веб уредник : Игор Пурић

 Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2011