Гимназија "Танасије Пејатовић" је гимназија општег смјера.
   Настава се изводи у оквиру петодневне радне седмице. Настава почиње у 7,30 часова. Између другог и трећег часа је велики одмор који траје 30 минута а између четвртог и петог часа мали одмор који траје 15 минута, а између осталих часова  је одмор од 5 минута.


Бр.Часа  Вријеме трајања
1.
7,30 - 8,15
2.
8,20 - 9,05
в.одмор
9,05 - 9,35
3.
9,35 - 10,20
4.
10,25 - 11,10
м.одмор
11,10 - 11,25
5.
11,25 - 12,10
6.
12,15 - 13,00
7.
13,05 - 13,50


ОДЈЕЉЕНСКЕ СТАРЈЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

I -1
Росанда Терзић
I -2
Адела Дргић
I -3
Асим Кухиња
I -4
Тања Драгашевић
II -1
Невена Томић
II -2
Јелена Вуковић
II -3
Витомир Кнежевић
II -4
Бојана Грујић
III -1
Весна Кастратовић
III -2
Љиљана Бајчета
III -3
Мунира Дешевић
III -4
Јадранка Јестровић
III -5
Наташа Цмиљанић
IV -1
Даринка Дуковић
IV -2
Јованка Брашанац
IV -3
Горица Вакиревић
IV -4
Сања Голубовић
IV -5
Данко Деспотовић

 

Листа обавезних изборних предмета - школска 2019/20. година

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА I РАЗРЕД :

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
СЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
2
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2
РУСКИ ЈЕЗИК
2
РУСКИ ЈЕЗИК
1
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ
1
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ
1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1
БИОДИВЕРЗИТЕТ
1
ХЕМИЈА И ЖИВОТ
1
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
1
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА II РАЗРЕД :

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
СЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
2
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
2
ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
2
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ
1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
1
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХЕМИЈИ
1
БИОДИВЕРЗИТЕТ
1
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ 1

Изјава ученика о опредјељењу за обавезне изборне предмете за други разред

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА III РАЗРЕД :

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
СЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
3
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ
3
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ
3
ОПШТА ЛИНГВИСТИКА
2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ
2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2
РАЧУНАРСКЕ И ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
2
ЛОГИКА
2
БИОДИВЕРЗИТЕТ
2
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 2
1
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1

Изјава ученика о опредјељењу за обавезне изборне предмете за трећи разред

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА IV РАЗРЕД :

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
СЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
3
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ
3
АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
3
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ
3
СИНТАКСА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА
3
ГРАЂАСКО ОБРАЗОВАЊЕ
2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2
ЕТИКА
2
ЛОГИКА
2
БИОДИВЕРЗИТЕТ
2
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
2
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 2
1
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ФИЗИКЕ
1
БИОХЕМИЈА 1
ХУМАНА ГЕНЕТИКА 1

Изјава ученика о опредјељењу за обавезне изборне предмете за четврти разред

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ САДРЖАЈИ
РУКОВОДИЛАЦ
Драмско - рецитаторска
Актив матерњег језика
Медијска писменост
Актив матерњег језика
Новинарска
Актив матерњег језика
Литерарна
Актив матерњег језика
Енглески језик
Актив енглеског језика
Руски језик
Актив руског језика
Француски језик
Актив француског језика
Ликовна
Актив ликовне умјетности
Хорска
Актив музичке умјетности
Историјска
Актив историје
Географска
Актив географије
Математичари
Актив математике
Информатичари
Актив информатике
Планинарско - извиђачка
Актив географије
Биолози
Актив биологије
Хемичари
Актив хемије
Изложбе (ликовни радови и фотографије)
Актив ликовне умјетности
Модни дизајн, ревије и анимације ревија
Актив ликовне умјетности
Школска музичка група, концерти и забаве
Актив музичке умјетности
Еколошка радионица
Актив биологије
Спортске активности, фолклор и плес
Актив физичког васпитања
Хуманитарни и волонтерски рад
Задужени професори
Омладински парламент
Задужени професори
Дебатни клуб
Задужени професори
Организација књижевних вечери
Актив матерњег језика
Прва помоћ и заштита
Актив биологије
Физичари
Актив физике
Кошарка
Актив физичког васпитања
Фудбал
Актив физичког васпитања






Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Pljevaljska
Gimnazija
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Gimnazija Tanasije
Pejatović Pljevlja
Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2019