Школска библиотека Гимназије «Танасије Пејатовић» располаже фондом од преко 22000 јединица монографске грађе и око 1000 јединица серијских публикација и извјестан број електронских записа, ЦД и слично. Библиотека располаже простором од 144,6 м2 који обухвата и читаонички простор са 50 читалачких мјеста.

Библиотека има преко 650 чланова: б13 ученика, наставно особље и запослени у установи.

Фонд је распоређен према УДК систему, највећи дио фонда чини белетристика, првенствено школска лектира, али и незанемарљив број јединица стручне грађе који је према стандардима намијењен коришћењу у простору читаонице. Фонд белетристике се издаје, док фондом стручне литературе и јединицама рефералне збирке настојимо да задовољимо потребе самосталног и групног истраживачког рада ученика као и наставног кадра.

Библиотека располаже једним копмпјутером и штампачем. Има стално доступан интернет, што омогућује и ученицима и библиотекару добру информисаност, како о конкретним чињеницама, тако и о изворима и доступности тих извopa.(COBISS-on line).

Радно вријеме библиотеке прилагођено је ученицима и наставном програму и распореду. Библиотака ради од 7,00 до 15,00 часова, с тим што је за рад са корисницима предвиђен период од 8,00 до 14,00 часова, а остатак радног времена за остале послове библиотекара, организација набавке, стручна обрада, публикација итд.

Из досадашњег рада библиотеке примјећено је изузетно интересовање ученика за коришћење фонда и просторија библиотеке, а промјене у наставном програму великим дјелом упућују ученике на самосталан истраживачки рад, тако да библиотека, поред своје основне функције задовољава читалачке потребе својих корисника, представља и својеврстан истраживачки центар у оквиру школе.

Библиотека има запосленог једног библиотекара с пуним радним временом, с високом стручном спремом, филолошки факултет, библиотекар-информатичар, положеним стручним библиотекарским испитом и са двије године радног искуства у струци. Библиотекар је Љуба Чепић.

Библиотека Гимназије „Танасије Пејатовић“броји преко 20 000 наслова и ради у склопу читаонице са 50 читалачких мјеста. Током 2015.године набављено је преко 500 наслова од чега бих издвојила наслове који су најдефицитарнији у обавезној школској лектири, с тим што се нарочита пажња обраћа на оне књиге које представљају обавезан матурски стандард.Такође, треба поменути да се фонд библиотеке попуњава и са популарном белетристиком, као и разноврсним рјечницима, енциклопедијама, приручницима за професоре и ученике и другим садржајима.Ту не треба заборавити ни поклоњене књиге од којих је најзначајнији поклон од Универзитета Црне горе,од 300 књига из најразличитијих области науке и знања (биологија,физика,хемија,математика,језик),и поклон од Добрила Аранитовића.Свакако треба поменути и сталног донатора књига професора Радивоја Филиповића из Београда.

Заинтересованост ученика за библиотеку и читање је велико од то тога да ученици највише траже обавезну школску лектиру и литературу из поједених предмета, па до тога да проводе у читаоници доста времена учећи, истражујући и припремајући се за разна такмичења.Ове чколске године у библиотеци су одржава такмичења, радионице, семинари, такође је и Министар просвјете Предраг Бошковић посјетио библиотеку, а у библиотеци је била постављена и изложба посвећена истакнутом научнику Милутину Миланковићу.

У библиотеци је одржана и радионица Медијска и информациона писменосткроз мрежу библиотека која је реализована у оквиру УНЕСЦО програма. Носилац пројекта је била НБЦГ „Ђурђе Црнојевић“ а партнери у његовој реализацији су били Министарство просвјете Црне Горе, Министарство културе, Министарство за информационо друштво и телекомуникације и Завод за школство.Током новембра и децембра 2015.године одржано је 10 локалних радионица са 171 полазником.Радионице су водили школски библеотекари и библиотекари из градских библиотека а већина их је реализована у школским библиотекама а једна од них је била и библиотека наше Гимназије.То је први пут да се шклоским библиотекарима нуди едукација у оквиру акредитованихпрограма обуке намијењених прије свега библиотекарима.

Такође треба поменути да је наша Гимназија носилац пројекта за инклузију а у оквиру тога је и наша школска библиотека учесница тог пројекта па је библиотека добила помоћног библиотекара у оквиру инклузије.

 


Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Pljevaljska
Gimnazija
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Gimnazija Tanasije
Pejatović Pljevlja
Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2011