Гимназија у Пљевљима је почела са радом 1901. године као Српска гимназија. У Гимназију је 1901. године, након обављеног пријемног испита уписано 70 ученика (54 ученика и 16 ученица). За првог директора постављен је Танасије Пејатовић, истакнути професор и научник чије име носи ова установа.
   Од 1913. године Гимназија ради као Краљевска црногорска државна гимназија.
   Од школске 1920-1921. године постепено се отварају виши разреди гимназије тако да од школске 1924-1925. године ради као потпуна осморазредна гимназија

Tanasije Pejatovic
   Танасије Пејатовић, aутопортрет

   Током I и II свјетског рата рад у Гимназији је дјелимично прекидан. Послије II свјетског рата редован рад је настављен 1944. године.
   У 1968. години Гимназија добија име ''Танасије Пејатовић''.
   Године 1978. Гимназија се интегрише са Школским центром из Пљеваља и продужава да траје као организациона јединица Центра за усмјерено образовање ''Трећа пролетерска санџачка''. Од септембра 1991. године поново је започео рад Гимназије ''Танасије Пејатовић'' као самосталне установе по гимназијском наставном
плану и програму.
   Почев од Танасија Пејатовића, првог директора Пљеваљске гимназије, те осталих просвјетних радника са којима је поставио њене педагошке темеље, па све до данашњег дана, бројни наставници и професори уложили су немјерљив интелектуални потенцијал у служби остваривања њених образовних, васпитних и укупних друштвених циљева. Просвјетни радници, било да су рођени Пљевљаци, или да су из сусједних градова и крајева, или из удаљених мјеста, па и из других држава, Гимназију су доживљавали као своју рођену кућу и школу, поносећи се тиме што су имали привилегију да у њој буду васпитачи и професори младим генерацијама. Са таквим осјећанјем су живјели и радили без обзира да ли су се ту задржавали краће вријеме, или су у њој проводили цио свој радни вијек. Доста њих су просвјетни и културни радници првог реда, од којих су неки прелазећи у друге институције дали значајан допринос и њиховом раду и успону. Један број професора Гимназије остварио је запажене стваралачке резултате и у различитим гранама науке и умјетности.

Prva zgrada Gimnazije iz 1904.god
   Прва зграда Српске гимназије у Пљевљима, сагорела у пожару 1904.

   Ученици Пљеваљске гимназије не само да су основни циљ њеног постигнућа, већ су и њена највећа драгоцјеност, а успјеси које су они постизали у овој школи, потом на студијама, те касније као стручњаци и ствараоци, представљају њене најдубље стваралачке домене и најтрајније резултате. Током 105 година рада у овој школи образовано је и васпитавано више хиљада ђака, а њених 8121 их је матурурало.
   Високи квалитет рада Гимназије непрестано и многоструко је исказиван и редовно потврђиван од стране оних који су позвани и компетентни да вреднују стручни и педагошки рад појединаца и институција. Пљеваљска гимназија стално је истицана као узорна установа и једна од најбољих средњих школа у Црној Гори. Та признања су јој одавали ученици и њихови родитељи, представници других школа, школски надзорници и познаваоци просветних прилика у читавом региону.
   На универзитетима на којима се школују ђаци Пљеваљске гимназије одавно се усталило мишљење да су овдашњи ученици изванредно припремљени за студије. Управо по томе су је високошколске установе сврстале у ред најугледнијих средњих школа у Црној Гори и државама у окружењу.

Zgrada Gimnazije iz 1906/7.god
Зграда Гимназије у Пљевљима подигнута 1906/7. год.

   На разним смотрама и такмичењима у знању (у Црној Гори, бившим ЈУ републикама и међународним)  завидне резултате, понекад и најбоље, остварили су ученици ове школе. 
   Једнодушне оцјене о високошколском раду, који је овдје стандардна константа, потврђују и бројна признања општинског, републичког и савезног карактера.    Гимназија је двоструки добитник најзначајнијег признања Општине Пљевља - награде "20. новембар". Другу награду добила је када је 18. новембра 2001. године прославила стогодишљицу оснивања и рада. Гимназија је добитник државне награде Црне Горе - "Октоих", а предсједништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије одликовало је Орденом заслуга за народ са златном звијездом.
   Поменута и бројна друга признања која је добијала Пљеваљска гимназија као установа, или која су додјељивана њеним професорима и ученицима, документују општеприхваћену тврдњу о изузетном угледу ове школе, њених васпитача и васпитаника.
   Током свих минулих деценија Пљеваљска гимназија је била не само расадник талената, већ и знатно жариште културног и интелектуалног живота у граду и цијелом крају. Она је постала и остала средиште интелектуалних кретања и извориште мноштва креативних идеја. И као што сваки град има неко своје специфично обиљежје, по којем се препознаје и најпуније представља, тако и Пљевља имају Гимназију која је њихов најчувенији репрезент, чије је мјесто у самом средишту духовног знамења општине и овог краја.
   Гимназија је 18. новембра 2006. године обиљежила 105 година од оснивања и рада.

Директор Гимназије
Драган Зуковић


Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Pljevaljska
Gimnazija
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Gimnazija Tanasije
Pejatović Pljevlja
Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2011