Трећа награда за Младе предузетнице Гимназије “Танасије Пејатовић”

Трећа награда за Младе предузетнице Гимназије “Танасије Пејатовић”

На Факултету за економију и бизнис Универзитета “Медитеран”, у сарадњи са ЦКБ банком, успјешно је реализовано такмичење средњошколаца за најбољу бизнис идеју.

Право учешћа имали су ученици III i IV разреда средњих школа у Црној Гори који су радили у тиму од два до три ученика.

Од пристиглих 35 пријава, односно тимова, у ужи избор ушло је њих 17. Такмичење је организовано по групама, у складу са епидемиолошким мјерама.

Стручни жири у саставу: проф. др Радислав Јововић, редовни професор на Факултету за економију и бизнис, проф. др Марија Јанковић, деканица Факултета и мр Ирена Марковић, представница бизниса, оцјењивао је бизнис идеје по унапријед утврђеним критеријумима, дајући предност иновативним рјешењима.

Треће мјесто и новчану награду у износу од 100 еура освојили су ученице четвртог разреда наше школе Миљана Бајчета и Анђела Ђуровић, за бизнис идеју под називом „Балони на топли ваздух“. Менторка ученицама била је професорица Адиса Малагић.

Циљ овог такмичења јесте да подржи развој предузетничког духа, креативности и предузетничке мисли код младих људи који проактивним приступом креирају примјењива рјешења у бизнису.

У циљу развоја предузетничких компетенција код ученика веома је важно развијати критичко мишљење у процесу учења, укључити ученике у процес каријерног савјетовања и остварити везу између локалне заједнице, предузећа, организација и школе, јер једино у таквом окружењу ученици могу добити могућност да на квалитетан начин употребе поменута знања, вјештине и искажу своје ставове.

На овај начин ученицима се пружа могућност стицања елементарног знања о предузетништву, познавање основних тржишних принципа, упознавање са предузетничким окружењем у локалној и широј заједници, препознавање својих шанси, могућности и снага.Такође, пружа им се прилика за развој вјештина, као што су : способност тимског рада, преузимање иницијативе, аргументовано образлагање мишљења, активно учешће у процесу доношења одлука, способност да развију, реализују и представе своје идеје пред другима. Подједнако је важно да ученици развију и ставове, који представљају веома битну компоненту компетенција, као што су позитиван став према промјенама, иновацијама и креативности, самопоуздање, спремност за преузимање одговорности и ризика. Развој ове компетенције мора бити прво подржан кроз формално образовање, као и кроз обезбјеђивање услова за њено даље усавршавање путем неформалног образовања у процесу цјеложивотног учења.

Адиса Малагић, професорица социологије