О ШКОЛИ

ЈУ Гимназија „Танасије Пејатовић“ је гимназија општег смјера.

Дан школе je 18. новембар.

Мисија Гимназије „Танасије Пејатовић“ је поступно и темељно развијање свестране личности оснажене критичким мишљењем, као и широком лепезом знања и компетенција. У фокусу наше мисије су и хуманистичке и природне науке, информатичка технологија, умјетност и спортске активности, грађански активизам и одговоран однос према локалној заједници.

Визијa: Настојимо да унаприједимо нашу школу као безбједну и инклузивну средину гдје ће се са посебном пажњом његовати таленти, поштовати тимски рад и одговорност, подстицати хуманост и несебичност, уважавати различитост и чувати атмосфера толеранције. Основна вриједност наше школе је парола: „Знање оплемењује“.

Специфичности школе: Гимназија „Танасије Пејатовић“ је носилац најзначајнијих државних и општинских признања,  расадник је научних, умјетничких и спортских талената и епицентар културних збивања у Пљевљима.

Гимназија „Танасије Пејатовић“ је еко школа и припада Мрежи инклузивних школа.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
РЕДНИ БРОЈ ЧАСАВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА
1.8:00 – 8:30
2.8:35 – 9:05
ВЕЛИКИ ОДМОР9:05 – 9:35
3.9:35 – 10:05
4.10:10 – 10:40
МАЛИ ОДМОР10:40 – 11:00
5.11:00 – 11:30
6.11:35 – 12:05
ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
I1Мр Љиљана Бајчетић
I2Тања Драгашевић
I3Мр Асим Кухиња
II1Невена Томић
II2Адела Дркић
II3Елвира Храстовина
II4Јелена Вуковић
III1Весна Кастратовић
III2Сања Голубовић
III3Мунира Дешевић, Љубисав Боричић
III4Наташа Цмиљанић
IV1Горан Марјановић
IV2Мирка Попадић
IV3Данко Деспотовић
IV4Маја Вучинић Драгашевић

ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ РАЗРЕД (3 ЧАСА СЕДМИЧНО)       

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ2
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК2
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК2
РУСКИ ЈЕЗИК2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ1
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1
БИОДИВЕРЗИТЕТ1
ХЕМИЈА И ЖИВОТ1
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА1
ПРЕДУЗЕТНИШТВО1
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 11

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД (3 ЧАСА СЕДМИЧНО)     

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ1
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА1
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХЕМИЈИ1
БИОДИВЕРЗИТЕТ1
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА2
ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА2

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (4 ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ОПШТА ЛИНГВИСТИКА2
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ2
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА2
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ2
ЛОГИКА2
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ2
БИОДИВЕРЗИТЕТ2
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ1
РАЧУНАРСКЕ И ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ2
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 21

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (4 ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БР. ЧАСОВА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ2
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ФИЗИКЕ1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА2
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ2
ЕТИКА2
АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ3
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ2
БИОХЕМИЈА1
ХУМАНА ГЕНЕТИКА1
СИНТАКСА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА2
ЛОГИКА2
БИОДИВЕРЗИТЕТ2
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА2
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ1
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ1

НAПOMEНA:  ШКOЛСКУ ЛИСTУ OБAВEЗНИХ ИЗБOРНИХ ПРEДMETA ПРИПРEMИЛИ ПРEДСJEДНИЦИ AКTИВA У СAРAДЊИ СA ДИРEКTOРИЦOM

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ САДРЖАЈИ

У школској 2021/2022. години ученицима је понуђено 18 обавезних изборних садржаја, од којих је потребно да одаберу најмање један, али не више од два.

БројНазивРуководилац
 1.Биолошка секцијаВесна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
 2.Еколошка секцијаВесна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
 3.Драмско-рецитаторска секцијаНада Рондовић
 4.Литерарна секцијаЈелена Бајић
 5.Занимљива математикаМаја Вучинић Драгашевић, Мирјана Деспотовић
 6.Млади предузетнициАдиса Малагић
 7.ИнформатикаЉиљана Раневски, Мирка Попадић
 8.Школска спортска секцијаДанко Деспотовић, Горан Марјановић
 9.Планинарско-извиђачка секцијаАсим Кухиња
 10.Дебатни клубМаида Делић, Бисера Булут
 11.Историјска секција  Љиљана Бајчетић, Витомир Кнежевић
 12.Ликовна секцијаЖаклина Мрдовић
 13.Млади физичариЉубисав Боричић
 14.Млади хемичариМунира Дешевић, Елвира Храстовина
 15.БонтонИвана Анђелић
 16.Секција страних језикa
– Енглески језик
– Француски језик
– Руски језик

– Невена Томић, Сања Голубовић, Јелена Вуковић
– Ивана Клачар, Адела Дркић
– Наташа Цмиљанић
 17.Школска музичка групаЖаклина Мрдовић
 18.Волонтерски клубАдиса Малагић

В. д. директора,

Бојана Грујић

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂