О ШКОЛИ

ЈУ Гимназија „Танасије Пејатовић“ је гимназија општег смјера.

Дан школе je 18. новембар.

Мисија Гимназије „Танасије Пејатовић“ је поступно и темељно развијање свестране личности оснажене критичким мишљењем, као и широком лепезом знања и компетенција. У фокусу наше мисије су и хуманистичке и природне науке, информатичка технологија, умјетност и спортске активности, грађански активизам и одговоран однос према локалној заједници.

Визијa: Настојимо да унаприједимо нашу школу као безбједну и инклузивну средину гдје ће се са посебном пажњом његовати таленти, поштовати тимски рад и одговорност, подстицати хуманост и несебичност, уважавати различитост и чувати атмосфера толеранције. Основна вриједност наше школе је парола: „Знање оплемењује“.

Специфичности школе: Гимназија „Танасије Пејатовић“ је носилац најзначајнијих државних и општинских признања,  расадник је научних, умјетничких и спортских талената и епицентар културних збивања у Пљевљима.

Гимназија „Танасије Пејатовић“ је еко школа и припада Мрежи инклузивних школа.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ 
РЕДНИ БРОЈ ЧАСАВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА
1.07.30 – 08.15
2.08.20 – 09.05
ВЕЛИКИ ОДМОР09.05 – 09.30
3.09.35 – 10.20
4.10.25 – 11.10
МАЛИ ОДМОР11.10 – 11.20
5.11.25 – 12.10
6.12.15 – 13.00
7.13.05 – 13.50
ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ
I1Весна Кастратовић
I2Сања Голубовић
I3Љубисав Боричић
II1Маја Вучинић Драгашевић
II2Мирка Попадић
II3Наташа Цмиљанић
III1Мр Љиљана Бајчетић
III2Тања Драгашевић
III3Мр Асим Кухиња
IV1Невена Томић
IV2Адела Дркић
IV3Елвира Храстовина
IV4Јелена Вуковић

ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ РАЗРЕД (ТРИ ЧАСА СЕДМИЧНО) 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ2
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК2
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК2
РУСКИ ЈЕЗИК2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ1
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1
БИОДИВЕРЗИТЕТ1
ХЕМИЈА И ЖИВОТ1
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА1
ПРЕДУЗЕТНИШТВО1
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 11

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД (ТРИ ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ1
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА1
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХЕМИЈИ1
БИОДИВЕРЗИТЕТ1
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА2
ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА2
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 11

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ОПШТА ЛИНГВИСТИКА2
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ2
МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ2
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА2
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ2
ЛОГИКА2
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ2
БИОДИВЕРЗИТЕТ2
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ1
РАЧУНАРСКЕ И ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ2
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 21
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ2

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО) 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТСЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ2
ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ2
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ФИЗИКЕ1
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ2
УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА2
СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ2
ЕТИКА2
АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ3
ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ2
БИОХЕМИЈА1
ХУМАНА ГЕНЕТИКА1
СИНТАКСА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА2
ЛОГИКА2
БИОДИВЕРЗИТЕТ2
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА2
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ1
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 21

Нaпoмeнa: Шкoлску листу oбaвeзних избoрних прeдмeтa припрeмили су прeдсjeдници aктивa у сaрaдњи сa дирeктoрицoм

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ САДРЖАЈИ

У школској 2023/2024. години ученицима је понуђено 17 обавезних изборних садржаја, од којих је било потребно да одаберу најмање један, али не више од два.

БРОЈНАЗИВРУКОВОДИЛАЦ/РУКОВОДИОЦИ
1.Биолошка секцијаВесна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
2.Еколошка секцијаВесна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
3.Драмско-рецитаторска секцијаНада Рондовић
4.Литерарна секцијаМср Јелена Бајић
5.Занимљива математикаМаја Вучинић Драгашевић, Мирјана Деспотовић
6.Млади предузетнициАдиса Малагић
7.ИнформатикаМирка Попадић, Љиљана Раневски
8.Школска спортска секцијаДанко Деспотовић, мср Горан Марјановић
9.Планинарско-извиђачка секцијаМр Асим Кухиња
10.Дебатни клубБисера Булут, Маида Делић
11.Историјска секцијаМр Љиљана Бајчетић, Витомир Кнежевић
12.Ликовна секцијаЖаклина Мрдовић
13.Млади физичариЉубисав Боричић
14.Млади хемичариЕлвира Храстовина
15.Секција страних језикаНевена Томић, Сања Голубовић (енглески), Наташа Цмиљанић (руски), Адела Дркић, Ивана Клачар (француски)
16.Школска музичка групаЖаклина Мрдовић
17.Волонтерски клубАдиса Малагић

Директорица,

Бојана Грујић

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂