Slobodan Mentović

Slobodan Mentović

Slobodan Mentović je rođen 1995. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu.
Nakon dvije godine gimnazijskog školovanja, srednju školu je završio na „Koledžu Ujedinjenog Svijeta“ u Mostaru.
Na Univerzitetu „Northwestern“ u Evanstonu (SAD) je diplomirao 2018. godine sa odsjeka za Fiziku.
U našoj školi radi od 2018. godine.