Жаклина Мрдовић

Жаклина Мрдовић

Жаклина Мрдовић је 1990. године завршила Културолошки факултет на Цетињу, одсјек Конзервација и рестаурација, и стекла звање дипломираног рестауратора и конзерватора зидног и штафелајног сликарства.

Од 1990. године живи и ради у Пљевљима. Учествовала је у бројним ликовним колонијама, умјетничким радионицама и била члан невладиних организација, међу којима треба издвојити „Да заживи село“.

 Од пројеката у струци посебну се истичу рестаурација манастира Режевићи у Петровцу и рестаурација манастира Свете Тројице у Пљевљима.