Снежана Вуковић

Снежана Вуковић

Снежана Вуковић je рођена у Пљевљима, 1978. године. У родном граду је завршила основну школу и гимназију, а након завршеног гимназијског школовања уписала је Биолошки факултет у Београду. Дипломирала је 2005. године на смјеру Примењена генетика и добила звање мастера биологије.

У Гимназији ради са прекидима од 2006. године. Предаје изборне предмете Биодиверзитет и Екологија и заштита животне средине.