Mirka Popadić

Mirka Popadić

Mirka Popadić, profesorica informatike i ICT koordinatorka u školi, diplomirala je 1998. na Tehničkom fakultetu u Čačku, na Pedagoško tehničkom odsjeku  i stekla zvanje – profesor tehnike i informatike.

U Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ Pljevlja  je zaposlena od 1998. godine. Od 2001. do 2007. godine angažovana je više puta od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na obukama  za rad na računaru nezaposlenih lica. U saradnji sa Internet centrom „Elipsa“ radila na obukama za rad na računaru i širenju informatičke pismenosti zaposlenih lica iz  Pljevalja.

Aktivan je član nekoliko školskih timova. Jedan je od Vodećih nastavnika za projekat EU Code Week u Crnoj Gori , kao i školski koordinator na istom projektu. Takođe je školski koordinator za alat Selfie koji predstavlja alat pomoću koga se mogu izvršiti procjene kako se i koliko u školi koriste digitalne tehnologije.

Zvanje nastavnik- mentor stekla  je 2017. godine.

Dobitnica je Microsoftovog sertifikata Microsoft Inovative Educator Expert za 2020/2021. godinu.

Od decembra 2020. godine je sertifikovani  trener u projektu  „Nastavnik  za 21. vijek“, koji je dizajnirao British Council, a koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.