Мирјана Деспотовић

Мирјана Деспотовић

Мирјана Деспотовић је рођена у Пљевљима, 1987. године. У родном граду је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је математику и примијењену информатику на Природно-математичком факултету у Подгорици.
У нашој школи ради од 2011. године.