Љубисав Боричић

Љубисав Боричић

Љубисав Боричић је рођен у селу Полица, у општини  Беране, 16. марта 1969. године. Основну школу је завршио на Полици, а гимназију у Беранама. Дипломирао је физику на Природно-математичком факултету у Подгорици.

Каријеру професора започео је у Средњој стручној школи, у Пљевљима, 1998. године. У Гимназију „Танасије Пејатовић“ прешао је 2014. године.

Почев од 2007. године, ангажован је по уговору о дјелу од стране Центра за екотоксиколошка испитивања Црне Горе на мјерењу и дозиметријској контроли радиоактивности, уз пружање цјелокупне техничке и логистичке подршке реализацији Програма мониторинга животне средине и квалитета ваздуха на територији општине Пљевља.

Током 2014. и 2015. године, одлуком Црногорске академије наука и умјетности и Министарства туризма и одрживог развоја, обављао је функцију координатора Тима за мјерења и мапирања радиактивног радона на територијама општина Пљевља и Плужине.

Двоструки је добитник награде из Фонда за квалитет и таленте и носи звање наставника-ментора.