Љиљана Бајчетић

Мр Љиљана Бајчетић

Љиљана Бајчетић рођена је у Пљевљима гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду, на катедри за историју. Постдипломске студије завршила је на Универзитету Црне Горе, Историјском институту – Подгорица, студијски програм – Историја културе и историјска антропологија чиме је стекла степен магистра.

Предавала је историју у ССШ и гимназији “Танасије Пејатовић“. Стекла је звање виши савјетник.

Бави се истраживањем историје и педагошке методологије. Објавила је књигу “Култура свакодневице Пљеваља тридесетих година XX вијека“ и више стручних радова.

На мјесто директорице Гимназије ступила је 1. новембра 2019. године.