Јелена Вуковић

Јелена Вуковић

Јелена Вуковић је рођена у Пљевљима гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Никшићу. Од 2005. године ради у Гимназији „Танасије Пејатовић“ Пљевља. Унапређена је у звање наставника-ментора 2017. године.