Дејан Јоксовић

Дејан Јоксовић

Дејан Јоксовић је рођен 1990. године у Пљевљима, гдје је завршио основну школу и гимназију.
У Подгорици је 2015. године дипломирао на Природно-математичком факултету Универзитета Црне Горе, одсјек Математика, смјер Настава математике, са просјеком 9,00.
Стручни испит је положио 2017. године.
У нашој школи ради од 2014. године.