Бисера Булут

Бисера Булут

Бисера Булут je рођена 13. фебруара 1965. године. Гимназију је завршила у Рудом, a Филозофски факултет у Сарајеву, те тако стекла звање професорa филозофије и социологије.

У нашој школи је почела да ради 2009. године.

Похађала је бројне програме стручног усавршавања међу којима треба истаћи:

  • Каријерна оријентација у средњим школама
  • Програмирана настава
  • Едукација наставника у средњим стручним школама за рад са дјецом са посебним образовним потребама
  • Развој критичког мишљења
  • Имплементација реформе у општој гимназији
  • Интегрисање принципа превенције у борби против трговине људима у образовни систем Црне Горе
  • Компетенције наставника у реформисаној гимназији – комуникација и мирно рјешавање конфликата
  • Унапређење компетенција наставника у средњем општем образовању – коришћење ресурса у настави
  • Облици и методе активне наставе филозофије у гимназији које јачају њену улогу у демократизацији школске и шире друштвене заједнице
  • Моје вриједности и врлине

Организовала је бројне радионице, а дуги низ година дио је Тима који осмишља и води школска такмичења у реторици и дебати.

Учесник je у истраживачком пројекту „Хуманизам и средњошколско образовање: мјесто и улога социологије и сродних дисциплина“, из области образовања на државном нивоу, а који спроводи Црногорска академија наукa и умјетности.

Партиципирала je у реализацији часа интегративне наставе на тему „Ментално здравље код адолесцената“.

Организовала je предавање о вршњачком насиљу и другим облицима насиља као и врстама дрога поводом Дана Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са ЦБ Пљевља.

Представница je наше школе у Мултидисциплинарном тиму за заштиту од насиља у породици ЈУ Центра за социјални рад за општине Пљевља и Жабљак.

Члан je Радне групе за припрему и израду Плана интегритета на нивоу школе.

Члан je Волонтерског клуба.

Била je ментор приправницима.