Љиљана Вукашиновић

Љиљана Вукашиновић

Љиљана Вукашиновић – дипломирала 2018. године на Филолошом факултету у Никшићу на одсјеку за Руски језик и књижевност, и стекла звање Професора руског језика и књижевности.